Fakültemiz


Sevgili öğrenciler,
Bir ülkenin ekonomik yapısı içerisinde üstlenmiş olduğu rolle Ulaştırma ve Lojistik, gerek mikro gerekse makro boyutta birçok yönden değer yaratmakta ve ülkemize katkı sağlamaktadır. Bu çerçevede ulaştırma ve lojistik, bir yandan dünyada hızla gelişen bir endüstri halini alırken, diğer yandan bilimsel açıdan incelenen ve yükseköğretime kadar her düzeyde eğitimi verilen bir disiplin haline dönüşmüştür. Dolayısıyla, günümüzde ulaştırma ve lojistik denilince, her bir noktaya ve o noktadaki politik, ekonomik, coğrafi, çevresel koşullar ile gerek özel gerekse kamusal idari şartlara göre değişen, ulaştırma ve lojistik endüstrisi ile ilgili doğrudan ve dolaylı ilişkileri, oluşumları ve süreçleri inceleyen çok disiplinli bir bilim dalı akla gelmektedir.

Köklü geçmiş

1999 yılında, ulaştırma ve lojistik sektöründeki sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle ülkemizde lojistik eğitimi veren ilk kurum olarak kurulan İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu, 5 Haziran 2015 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yine Türkiye’nin ilk lojistik fakültesi olan Ulaştırma ve Lojistik Fakültesine dönüşmüştür. Kuruluşundan itibaren lojistik eğitiminin lokomotifi olmuş, kendisinden sonra Türkiye’de kurulan 180’in üzerinde önlisans, lisans ve lisansüstü programa model oluşturmuş köklü bir eğitim yuvasıdır. Teknolojik ve profesyonel yetkinliğe sahip, zengin ve güncel akademik bilgilerle donatılmış öğrenciler yetiştirmek ve uluslararası işletme kültürünü teşvik ederek coğrafi konumu gereği bir merkez olma özelliği gösteren ülkemize ve tüm dünyaya sürdürülebilir, yenilikçi, sorumlu ve faydacı çözümler sunmak yoluyla toplumsal gelişime öncülük etmek misyonu ile fakültemiz gelişmeye devam etmektedir. Bu gelişim ve dönüşüm sürecinde de asıl değerleri olan topluma saygı, dinamizm, girişimcilik, dürüstlük, verimlilik, insana, emeğe, bilgiye ve çevreye saygı, bilimsel etik kurallara mutlak uyum, alanında uzmanlık ve öncülük, tarafsızlık, ulaşılabilirlik, yasa ve yönetmeliklere bağlılık unsurlarını korumayı ilke edinmiştir.

Uluslararası akreditasyon

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi, Birleşmiş Milletler menşeili IRU (International Road Transport Union – Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği) akreditasyon sürecini tamamlayarak 16 Haziran 2014 tarihinde uluslararası akreditasyon almıştır. Böylece Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Türkiye’de lisans ve lisansüstü seviyede IRU tarafından akredite edilen ilk okul olma özelliğinin yanında, İstanbul Üniversitesi bünyesinde uluslararası akreditasyon alan iki okuldan biri olma özelliğine sahip olmuştur. İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi öğrencilerine kendi diplomalarının yanında verilecek olan IRU Academy CPC Diploması, onlara uluslararası geçerliliği olan bir Mesleki Yeterlilik Diploması kazandıracak, aralarında AB ülkeleri, ABD, Kanada ve Çin’in de bulunduğu IRU üyesi 75 ülkede akredite olarak çalışmalarına imkan sağlayacaktır.

Uluslararası değişim programları

Dünyanın önde gelen üniversiteleri ile nitelikli işbirlikleri geliştiren Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi şimdiye kadar Kühne Lojistik Üniversitesi başta olmak üzere 7 üniversite ile Erasmus+ değişim anlaşması imzalamıştır. Erasmus+ kapsamında uluslararası ilişki ağını genişletmeye yönelik görüşmeler devam etmektedir.

Sektör ile iç içe bir eğitim kurumu

Kuruluşundan itibaren sektör temsilcileri, bakanlıklar ve devlet kurumları ile süregelen ilişkiler öğrencilerimizin sektörle yakın ilişki içinde bulunmasının önünü açmakta, başta Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ve Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenler Derneği (UTİKAD) olmak üzere, sektörel kuruluşların işbirliği ile öğrencilerimize yaz dönemlerinde staj imkanı sunulmaktadır. Sektörün çatı kuruluşları olan UND ve UTİKAD ile ortak projeler geliştirme konusunda işbirliklerimiz devam etmektedir.

Güncel lojistik eğitimi

Deniz, kara, hava, raylı sistemler gibi tüm ulaştırma ve taşıma modları ile bütüncül lojistik yaklaşımıyla lojistik sektörüne yönetici yetiştirmek amacıyla eğitim programlarımız, çağın gereklerine göre ve Uluslararası Danışma Kurulumuzun da görüşleri alınarak güncellenmektedir. Bu kapsamda sektöre yönelik İngilizce derslerine ek olarak Çince I, Çince II, Rusça I, Rusça II, Sürdürülebilir ve Yeşil Lojistik, Enerji Lojistiği, Sağlık Lojistiği, Sosyal Medya Pazarlama ve İnsani Yardım Lojistiği gibi birçok popüler ders lisans ve lisansüstü programlarımızda yer almaktadır.

Fiziksel ve sosyal imkânlar

Toplam 6.500 m2 kapalı alana sahip olan fakülte binası; zemin katında 3 adet 120 kişilik, 1 adet 80 kişilik, 2 adet 60 kişilik dershane, 1 adet bilgi işlem (bilgisayar) dershanesi, yabancı dil sınıfları, konferans salonu, öğrenci bürosu, ayniyat, kütüphane ve kafeteryaya, birinci katta ise dekanlık ve idari ofislerle, öğretim üyesi odaları ve seminer salonlarına sahiptir. Arazinin büyüklüğü, geniş bir otopark ve açık hava dinlenme alanlarının da yerleşimine imkân sağlamakta, öğrenci ve öğretim üyelerimiz İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi’nin imkanlarından yararlanabilmektedir.

Türkiye’nin ilk ve tek lojistik fakültesine, lojistik eğitiminin geleceğini şekillendiren İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi’ne hoşgeldiniz.

Sevgi ve saygılarımla,
Prof. Dr. Abdullah OKUMUŞ
Dekan


Ülke olarak 1980’lerin ilk yarısında başlayan dünyaya açılma çabamız, bugün ekonomik gelişme yarışında başarılı olmak ve dünya ekonomisi ile bütünleşmek yolunda ilerlemektedir. Günümüzde, yoğun rekabet sonucu ekonomik ilişkiler ulusal sınırlarımızı aşmış ve buna paralel olarak birçok işletmemiz çok uluslu, çok ürünlü ve çok sektörlü karmaşık bir yapıya sahip olmuşlardır. Bu durum ise bir hizmet sektörü olan lojistik sektörünün hızla büyümesine neden olmuştur. 1999 yılına gelindiğinde, ülkemiz lojistik sektörü çok büyümüş ve dünyanın 40’tan fazla ülkesiyle işbirliği yapar duruma gelmiştir. Öte yandan Avrupa Birliğinin lojistik sektörü ve ilişkili sektörlerle ilgili getirdiği normlar ve direktifler, ülkemizde eğitimli insana olan ihtiyacı hızla arttırmış ve sektör bu ihtiyacı karşılamak amacıyla, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) öncülüğünde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne ulaştırma ve lojistik konusunda lisans eğitimi verecek bir yüksek okul kurulması talebinde bulunmuştur. 

İstanbul Üniversitesi Senatosu bu talebi değerlendirmiş ve 1999 yılında Türkiye’nin ilk ve tek ‘Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulu’nu ülkemiz açısından son derece önemli olan bir görevi gerçekleştirmek ve “ulaştırma ve lojistik sektörüne, ülkenin ulusal ve uluslararası ilişkilerinde etkin rol alabilecek nitelikte, bilgili, yetenekli ve görgülü yönetici adayları yetiştirmek” amacıyla kurulmuştur. 1999–2000 Eğitim ve Öğretim yılında 65 öğrenciyle kapılarını öğretime açan Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulu, 2003–2004 eğitim yılında ilk mezunlarını vermiştir. 

Ekim 2013 itibariyle başlatılan değişim ve dönüşüm hareketi ile Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi, Avrupa ve Asya kıtaları arasında köprü ve bir lojistik üs konumunda olan Türkiye’nin “çağdaş ulaştırma ve lojistik politikalarının oluşturulması”na, ulaştırma ve lojistikle ilgili hizmet sektörlerinin ihtiyacı olan “eğitilmiş insan kaynağının yetiştirilmesi”ne yönelik çalışmalarla “ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve lider bir eğitim kurumu” olmak yolunda ilerlemektedir. Fakültemiz, Birleşmiş Milletler menşeili IRU (International Road Transport Union – Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği) akreditasyon sürecini tamamlayarak 16 Haziran 2014 tarihinde uluslararası akreditasyon almıştır. Böylece Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Türkiye’de lisans ve lisansüstü seviyede IRU tarafından akredite edilen ilk okul olma özelliğinin yanında, İstanbul Üniversitesi bünyesinde uluslararası akreditasyon alan iki okuldan biri olma özelliğine sahip olmuştur.

Dünyanın önde gelen üniversiteleri ile nitelikli işbirlikleri geliştiren Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi şimdilik Kühne Lojistik Üniversitesi başta olmak üzere 7 üniversite ile Erasmus+ değişim anlaşması imzalamıştır. 

Resmi gazetede 5 Haziran 2015 tarihinde yayınlanan 7723 sayılı Kararname ile İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi olarak hizmet vermeye başlayarak ülkemizin ilk ve tek lojistik fakültesi olmuştur. Verilen lisans eğitimi isteğe bağlı bir yıl hazırlıkla (yabancı dil) beraber toplam beş yıldan oluşmaktadır. 

Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi’nde, teorik ve uygulamalı dersleri içeren bir eğitim programı benimsenmiş ve bu amaçla akademisyenler tarafından verilen teorik derslerin yanı sıra sektörde uzun yıllar sonunda tecrübe kazanmış yöneticilerin verdikleri çeşitli dersler de Yüksekokul eğitim programına eklenmiştir. Bunun yanı sıra başta Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ve Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenler Derneği (UTİKAD) olmak üzere, sektörel kuruluşların işbirliği ile öğrencilere yaz dönemlerinde staj programları hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Temel amaç, yabancı dil bilen ve sektörün uygulamalarına fiilen çalışarak katılıp yetişen, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı bilgileri de almış, nitelikli öğrenciler yetiştirmektir. Yüksek okul öğrencileri, okulumuzun kurulduğu 1999 yılından 2004 yılı Mart ayı sonuna kadar İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsünde İşletme Fakültesi’ne ait binanın içerisinde eğitim ve öğretimlerine devam etmiş, daha sonra Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) öncülüğünde, 44 firma ile oluşturulan bir konsorsiyum tarafından yaptırılan ve halen kullanılmakta olan fakülte binasına geçmiştir. 2004 yılının bahar yarıyılında hizmete giren fakülte binası, iki kat olarak inşa edilmiştir. Toplam 6.500 m2 kapalı alana sahip olan fakülte binası; zemin katında 3 adet 120 kişilik, 1 adet 80 kişilik, 2 adet 60 kişilik dershaneye, 1 adet bilgi işlem (bilgisayar) dershanesine, yabancı dil sınıflarına, konferans salonuna, öğrenci bürosu, ayniyat, kütüphane ve kafeteryaya, birinci katta ise müdürlük ve idari ofislerle, öğretim üyeleri odalarına ve seminer salonlarına sahiptir. Arazinin büyüklüğü geniş bir otopark ve açık hava dinlenme alanlarının da yerleşimine imkân sağlamakta, öğrenci ve öğretim üyelerimiz İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi’nin imkanlarından yararlanabilmektedir. 

Önceki Müdürlerimiz 

 • Prof. Dr. Eyüp ÇETİN 
 • Prof. Dr. Hayri ÜLGEN 
 • Prof. Dr. Mehmet Şakir ERSOY
VİZYONUMUZ 

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi’nin vizyonu, Avrupa ve Asya kıtaları arasında köprü ve bir lojistik üs konumunda olan Türkiye’nin “çağdaş ulaştırma ve lojistik politikalarının oluşturulması”na, ulaştırma ve lojistikle ilgili hizmet sektörlerinin ihtiyacı olan ve sürekli talep gören “eğitilmiş insan kaynağının yetiştirilmesi”ne yönelik çalışmalarla, dinamik, yenilikçi ve değişime açık, ürettiği bilgilere güvenilen ve değer verilen, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın, evrensel değerlere sahip lider bir eğitim kurumu” olmaktır. 

MİSYONUMUZ 

 İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi’nin misyonu, paydaşları ile yüksek düzeyli işbirlikleri gerçekleştirerek Ulaştırma ve Lojistik sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak çağdaş, katılımcı ve konusuyla ilgili akademik olduğu kadar uygulamaya da yönelik eğitim programları düzenlemek; teknolojik ve profesyonel yetkinliğe sahip, zengin ve güncel akademik bilgilerle donatılmış, uluslararası platformda iletişim kurabilecek becerilere ve sosyal bilince sahip, analitik düşünce yeteneği gelişmiş, takım ruhu ve dayanışmayı destekleyen, mesleki ve bireysel gelişime açık, katılımcı, dinamik, iş ahlakı, etik ve toplum vicdanına saygı gösteren öğrenciler yetiştirmek; alanında stratejik ve yürütülebilir bilimsel çalışma ve araştırmalar gerçekleştirerek bilgi üretmek; girişimci ve uluslararası işletme kültürünü teşvik ederek coğrafi konumu gereği bir merkez olma özelliği gösteren ülkemize ve tüm dünyaya sürdürülebilir, yenilikçi, sorumlu ve faydacı çözümler sunmak yoluyla toplumsal gelişime ve öncülük etmektir.


İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi aşağıdaki değerleri benimsemiştir:

 • Sürekli yenilik / değişim,
 • Topluma saygı,
 • Çalışanların kişisel gelişimlerini sınırsız teşvik,
 • Dinamizm,
 • Girişimcilik,
 • Takım çalışması,
 • Dürüstlük,
 • Çalışkan ve özverili olmak,
 • Dakiklik ve disiplin,
 • Güler yüzlü iletişim,
 • Verimlilik,
 • İnsana, emeğe, bilgiye ve çevreye saygı,
 • Nesnel ve saydam değerlendirme,
 • Kaynakların kullanımında verimliliğe öncelik,
 • Hesap verilebilirlik ve katılımcı yönetim anlayışı (yönetişim),
 • Özgür araştırma ortamı,
 • Bilimsel etik kurallara mutlak uyum,
 • Alanında uzmanlık ve öncülük,
 • Tarafsızlık,
 • Ulaşılabilirlik,
 • Yasa ve yönetmeliklere bağlılık.

Uluslararası Danışma Kurulu Üyeleri

Haydar Özkan

Delegasyon Başkanı, IRU Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği Bölge ve Ortadoğu Daimi Temsilciliği

Genel Sekreter, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Kara Taşıma Dernekleri Birliği (BSEC-URTA)

Ö. Çetin Nuhoğlu

Yönetim ve İstişare Kurulu Başkanı, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)

Kosta Sandalcı

Yönetim Kurulu Üyesi, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD)

Salih Zeki Çakır

Yönetim Kurulu Başkanı, Koster Armatörleri ve Yöneticileri Derneği

Prof. Dr. David Simchi-Levi

Direktör, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Tedarik Zinciri İnovasyon Forumu

Öğretim Üyesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Sistemleri

Başkan, OPS Kural Yönetim Danışmanları

Prof. Dr. Lauri Ojola

Öğretim Üyesi, Turku İktisat Fakültesi, Lojistik, Operasyon ve Tedarik Zinciri

​​

Journal of Transportation and Logistics (JTL) is a new multidisciplinary and semi-annual published official journal of Istanbul University, The School of Transportation and Logistics. The aim of the journal is to disseminate the new ideas on the issues and problems faced by transportation and logistics industry which becomes irrevocable for the global economy. JTL provides academicians and practitioners with a dynamic platform to discuss and analyze the new issues for transportation and logistics. It presents an independent, original and elaborated analysis to facilitate the interchange of information about logistics and supply chain management among business planners and researchers on a world-wide basis as well as a platform for new thinking on the problems and techniques of logistics and supply chain management. Academicians and practitioners are invited to submit articles, research papers, case studies and review articles that progress the science and practice of transportation, logistics and supply chain management. While articles in any area of transportation, logistics or supply chain management are welcomed, the editors are especially interested in those dealing with managerial applications of theory and technique. Articles which provide guidelines for framing, interpreting or implementing the transport and logistics process in the supply chain are of particular interest. Thus, subjects covered in this journal may include business; entrepreneurship; management and accounting; corporate governance; customer relationship management (CRM); marketing; human resources management; economics, finance, business & industry; industry & industrial studies; logistics; inbound and outbound logistics; supply chain management; transport industries; green logistics; reverse logistics; humanitarian logistics; sustainability; city logistics. All articles are anonymously reviewed for publication by referees who look for original ideas that are clearly presented.​

 • http://iujtl.com/
 • http://dergipark.gov.tr/jtl