Uluslararası İlişkiler

IRU - İÜ Ulaştırma ve  Lojistik Fakültesi

​İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi, Yüksekokul olarak faaliyet gösterdiği 16.06.2014 tarihinde IRU ile akreditasyon anlaşması imzalayarak Türkiye’de Profesyonel Yönetici Yetkinlik Sertifikasyonuna yönelik akreditasyonu alan ilk devlet üniversitesi olmuştur.

1999 yılında Türkiye’nin ulaştırma ve lojistik alanında ilk ve tek okulu olarak kurulan İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu, Birleşmiş Milletler menşeili IRU (International Road Transport Union – Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği) ile birlikte yürüttüğü akreditasyon sürecini tamamlamıştır. Böylece Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu Türkiye’deki IRU akreditasyonun sahip ilk devlet üniversitesi olma özelliği yanında, İstanbul Üniversitesi bünyesinde İşletme Fakültesi’nden sonra uluslararası akreditasyon alan ikinci okul olma özelliğine sahip olmuştur. Diğer taraftan, Yüksekokulumuz, Türkiye’de lisans ve yüksek lisans seviyesinde IRU tarafından akredite edilen ilk eğitim kurumu haline gelmiştir.

Uluslararası prestije sahip bir meslek örgütü olan IRU, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu, Uluslararası Taşımacılık Forumu, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Taşımacılık Çalışanları Federasyonu’nun dâhil olduğu uluslararası örgütlerin önde gelen uzmanlarından oluşan danışma komitesinin uluslararası bilinirlik ve desteğinden de yararlanmaktadır.

IRU bünyesinde yer alan IRU Academy, lojistik ve ulaştırma sektöründe çalışacak olan yetkin işgücünün geliştirilmesi amacıyla eğitim faaliyetleri organize etmekte ve söz konusu eğitimlerin ardından Mesleki Yeterlilik Diploması vermektedir. IRU’nun akredite ettiği okul ve kurumlar, gerekli akreditasyon kriterlerini sağlayarak bu diplomayı vermeye hak kazanmaktadırlar. İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu, vizyon ve misyonu ile örtüşen Profesyonel Yönetici Yetkinlik Sertifikası (CPC – Certificate of Professional Competence) programına akredite olmuştur.

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu öğrencilerine kendi diplomalarının yanında verilecek olan IRU Academy CPC Diploması, onlara uluslararası geçerli bir Mesleki Yeterlilik Diploması kazandıracak, aralarında AB ülkeleri, ABD, Kanada ve Çin’in de bulunduğu IRU üyesi 75 ülkede akredite olarak çalışmalarına imkân sağlayacaktır.

İÜ Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi | Erasmus+

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi,eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmanın amaçlandığı Erasmus+ programı çerçevesinde birçok Avrupa üniversitesiyle ikili anlaşmaya imza atmıştır. İmzalanan anlaşmalar kapsamında lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin yanı sıra öğretim üyesi değişimleri de gerçekleşebilmektedir.

Fakültemiz ile ikili anlaşma imzalamış bulunan üniversiteler ve anlaşma detayları tabloda gösterilmektedir.

 Üniversitenin Adı Ülkesi Öğrenci Sayısı Toplam Ay Öğretim Üyesi Sayısı Toplam Gün
 Kühne Logistics University Almanya15  1 5
 University of Zilina Slovakya 318  1 5
 Czech Technical University Çek Cumhuriyeti220  1 5
 Rotterdam University of Applied Sciences Hollanda 15 1 5
 University Institute of Lisbon Portekiz 1 9 1 5
 University of Maribor Slovenya 4 20 1 5
 Warsaw University of Technology Polonya 2 6 1 5
 University North Hırvatistan 3 18 2 5
 Vilnius Gediminas Technical University Litvanya 3 18 1 5