Akademik

Ulaştırma ve Lojistik Lisans Programı

Ulaştırma ve Lojistik Lisans Programı, dünya üzerinde hızla gelişmekte olan lojistik sektörünün nitelikli işgücü gereksinimini karşılamak amacıyla oluşturulmuştur. Lojistik sektörünün, mal ve hizmet ihtiyacı gidermek üzere faaliyet gösteren diğer sektörlerle yoğun biçimde ilişkili olması ve gerek ulusal gerekse uluslararası ticaret sisteminin en önemli rekabet avantajlarından birisini oluşturması nedeniyle, bölüm mezunlarının çalışma alanları oldukça geniştir. Bu bölümde eğitim gören öğrencilerden, mezun olduklarında, çalışacakları işletmelerin başarısında önemli rol oynayacak en ucuz maliyetle mal ve hizmetin tedarik edilmesi ve ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırılmasına ilişkin temel lojistik kuramlarını ve lojistik yönetim tekniklerini uygulamaları beklenir. Bu açıdan bakıldığında, mezunlar, ulusal ya da uluslararası kargo, taşımacılık ve lojistik işletmelerinde, bunlara yan hizmetler sunan liman, havalimanı, istasyon, terminal, vb. işletmelerde, diğer işletmelerin lojistik ve dağıtım bölümlerinde, sigorta, gümrükleme ve depolama hizmeti veren işletmelerde çalışabildikleri gibi, kendi işletmelerini de kurabilecek biçimde yetiştirilmektedir.

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi olarak, 16.06.2014 tarihinde IRU (International Road Transport Union – Uluslararası Karayolu Taşıma Birliği) ile imzaladığımız akreditasyon anlaşması çerçevesinde, tüm lisans mezunlarımız, lisans diplomalarına ek biçimde, uluslararası düzeyde geçerliliğe sahip Profesyonel Yönetici Yetkinlik Sertifikası (CPC, Certificate of Professional Competence) sahibi olacaklardır.

Programda Yer Alan Dersler

1. Yarıyıl

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I​Bilgisayar Uygulamaları
 • İletişim Teknikleri
 • İşletme Bilimine Giriş
 • Mikro Ekonomi
 • Temel Hukuk
 • Temel Matematik
 • Türk Dili I
 • Yabancı Dil I Yabancı Öğrenciler İçin Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I
 • Yabancı Öğrenciler İçin Türk Dili I

2. Yarıyıl

 • ​Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II
 • Finansal Muhasebe
 • İş Etiği
 • İşletme Matematiği
 • İşletme Yönetimi
 • Makro Ekonomi
 • Ticaret Hukuku
 • Türk Dili II
 • Yabancı Dil II
 • Yabancı Öğrenciler İçin Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II
 • Yabancı Öğrenciler İçin Türk Dili II

3. Yarıyıl

 • Beden Eğitimi I
 • Güzel Sanatlar I
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İstatistik
 • İşletme Finansı
 • Lojistik Yönetimine Giriş
 • Mesleki Yabancı Dil I
 • Örgütsel Davranış
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Yönetim Muhasebesi

4. Yarıyıl

 • Beden Eğitimi II
 • Finansal Yönetim
 • Güzel Sanatlar II
 • İstatistik Analiz
 • İş Hukuku
 • Lojistik Hukuku
 • Lojistik Yönetimi
 • Mesleki Yabancı Dil II
 • Pazarlama Yönetimi
 • Taşıma Yönetimi

5. Yarıyıl

 • Araştırma Yöntemleri
 • Demiryolu Taşımacılığı
 • Deniz Taşımacılığı ve İşletmeciliği
 • Hava Kargo Yönetimi
 • Kara Taşımacılığı Operasyon Yönetimi
 • Lojistik Hukuku (2)
 • Mesleki Yabancı Dil III
 • Şebeke Oluşturma ve Fiziksel Dağıtım
 • Terminal Planlaması ve Yönetimi
 • Uluslararası Pazarlama

6. Yarıyıl

 • Bitirme Tezi
 • Depo ve Stok Yönetimi
 • Dış Ticaret Yönetimi
 • Gümrük ve Transit İşlemleri
 • Mesleki Yabancı Dil IV
 • Sayısal Yöntemler
 • Sigorta
 • Staj
 • Uluslararası Taşıma Konvansiyonları
 • Yönetim Bilişim ve Haberleşme Sistemleri

7. Yarıyıl

 • ADR
 • Hava Taşımacılığında İnsan Faktörü
 • Havalimanı ve Trafik Yönetimi
 • Lojistikte İş Sağlığı Ve Güvenliği
 • Stratejik Yönetim
 • Sürdürülebilir ve Yeşil Lojistik
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Temel Çince Gramer
 • Temel Rusça Dil Bilgisi
 • Üretim Yönetimi

8. Yarıyıl

 • Çince Dilbilgisi
 • Enerji Lojistiği
 • Gemi Yatırımlarının Değerlenmesi ve Finansmanı
 • Küresel Ulaştırma Stratejileri
 • Proje Yönetimi
 • Rusça Dil Bilgisi
 • Sağlık Lojistiği
 • Satınalma
 • Ulaştırma Sektöründe Vergi ve Yatırım Mevzuatı
 • Uygulamalı Girişimcilik


​Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Türkiye’de son yıllarda gelişmekte olan lojistik sektörünün kalifiye eleman ihtiyacını, işletmecilik perspektifiyle geliştirilen eğitim programıyla karşılamak amacıyla eğitim vermektedir. Gün geçtikçe büyüyen sektörün kurumsal gelişiminde rol alacak insan kaynağını yetiştirmek amacıyla farklı disiplinlerde lisans derecesi almış adayları, ulaştırma ve lojistik konularında geliştirmek, lojistik alanında lisans düzeyinde eğitim almış adayları ise ileri düzeyde lojistik yönetimi becerileri ile donatmayı hedeflemektedir. Ülkemizde lojistik eğitiminde ilk ve öncü olan İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu’nun gelecekteki akademik kadrosunu oluşturmanın yanında diğer üniversitelerin akademik kadrolarının oluşturulması için lisansüstü çalışmalar yapmak ve lojistik alanında akademisyenler yetiştirmek programın bir diğer amacıdır. Ulaştırma ve lojistik alanında bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapılmasına öncülük ederek, Türkiye’de bu bilim dalının gelişimini sağlarken reel sektör için de çözümler üretmek, akademik yaşam – sanayi işbirliği çerçevesinde üniversitenin bir diğer misyonunu da gerçekleştirmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.​

Disiplinler arası bir konu olan ulaştırma ve lojistik yönetimi yüksek lisans programı; ağırlıklı olarak Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi Anabilim dalı olmak üzere, İşletme Anabilim Dalı ve Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden dersler içermektedir. Eğitim programının uygulanmasında da Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu öğretim üyeleri ağırlıklı olmak üzere, İstanbul Üniversitesi’nin ilgili anabilim dallarından öğretim üyeleri görev almaktadır. Dersler, Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu’nun İ. Ü. Avcılar Yerleşkesi’ndeki binasında, lisansüstü programlar için ayrılmış olan sınıflarda yürütülmektedir.

Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı’na kabul, İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin öğrenci kabulüne ilişkin 9. Maddesi uyarınca; lisans derslerinin not ortalaması, ALES veya eşdeğer sınav, yabancı dil sınavı ve mülâkat sonuçları değerlendirilerek yapılır. Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Lisans derecesi almak için gerekli olan kredi sayısı 30 olup, öğrenciler mezun olabilmek için yüksek lisans tezini tamamlamış olmalıdır.

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi olarak, 16.06.2014 tarihinde IRU (International Road Transport Union – Uluslararası Karayolu Taşıma Birliği) ile imzaladığımız akreditasyon anlaşması çerçevesinde, tüm yüksek lisans mezunlarımız, lisans diplomalarına ek biçimde, uluslararası düzeyde geçerliliğe sahip Profesyonel Yönetici Yetkinlik Sertifikası (CPC, Certificate of Professional Competence) sahibi olacaklardır.

Programda Yer Alan Dersler

I. Yarıyıl

 • Lojistik Yönetimi (Z)​Lojistik ve Taşıma Hukuku (Z)
 • Bilimsel Araştırma Teknikleri (Z)
 • Tedarik Zinciri Yönetimi (S)
 • Entegre Taşımacılık (S)
 • Stratejik Yönetim (S)
 • Lojistik Bilgi Sistemleri (S)
 • Proje Yönetimi (S)
 • Sürdürülebilir ve Yeşil Lojistik (S)
 • Ulaştırma Politikaları ve Maliyet Analizi (S)
 • Taşımacılık Türleri ve Uygulamaları (S)
 • Lojistik Sektöründe İKY Uygulamaları ve İş Sağlığı ve İş Güvenliği (S)
 • Tehlikeli Madde Taşımacılığı (S)

II. Yarıyıl

 • Yöneylem Araştırması (Z)
 • Küresel Lojistik Stratejileri (Z)
 • Depo ve Stok Yönetimi (Z)
 • Seminer (Z – Kredisiz)
 • İleri Araştırma Teknikleri (S)
 • Satınalma ve Kalite Yönetimi (S)
 • Lojistik Sistem Tasarımı ve Modelleme (S)
 • Lojistik Örgüt Tasarımı (S)
 • Terminal Planlama ve Yönetimi (S)
 • Rotalama ve Çizelgeleme Optimizasyonu (S)
 • Denizyolu Lojistiği (S)
 • Sigorta Hukuku (S)
 • Enerji Lojistiği (S)
 • Lojistik ve Taşımada Güncel Sorunlar (S)
 • Lojistik Finansmanı (S)
 • Endüstriyel Pazarlama (S)
 • İnsani Lojistik (S)
 • Yönetim ve Organizasyon (S)
 • Dış Ticaret, Gümrük ve Transit İşlemleri (S)

Uluslararası Lojistik Yönetimi - Tezsiz Yüksek Lisans Programı


Ulaştırma ve lojistikle ilgili hizmet sektörlerinin ihtiyacı olan eğitilmiş ve yetkinleştirilmiş insan kaynağının yetiştirilmesi bakımından öncü eğitim kurumu olan fakültemiz iş hayatında çalışmakta olan ve örgün eğitime katılamayan adaylardan gelen yoğun istek ve taleplerin karşılanması amacıyla açılan İkinci Öğretim Uluslararası Lojistik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2018/2019 güz döneminde ilk başvurularını alacaktır.

Neden Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi?

 • Fakültemizin tarihçesine bakılacak olduğunda, Türkiye’nin ilk lojistik lisans ve tezli yüksek lisans programlarını açılmasına ön ayak olarak ulusal ve akademik düzeyde lojistik eğitimi şekillendirmiş olduğu görülmektedir. 
 • Lojistik eğitiminin öncü kurumu olan fakültemizde Uluslararası Lojistik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programında verilecek olan dersler lojistik alanında uzun süredir uzmanlaşmış akademisyenler tarafından yürütüleceğinden nitelik ve içerik açısından diğer programlara göre uluslararası boyutta ve geniş açılımlı olacağı düşünülmektedir.

Neden Uluslararası Lojistik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı?

 • Ülkemizde ulaştırma, lojistik, uluslararası ticaret, tedarik zinciri yönetimi gibi konularda ulusal ve küresel politikalarımıza paralel olarak kamu ve özel sektörün ilgisi her geçen gün artması,​
 • Asya kıtaları arasında köprü ve bir lojistik üs konumunda olan Türkiye'nin uluslararası düzeyde ulaştırma ve lojistik politikalarının oluşturulması,
 • Ulaştırma ve lojistikle ilgili hizmet sektörlerinin ihtiyacı olan eğitilmiş ve yetkinleştirilmiş insan kaynağının yetiştirilmesi,
 • Özel ve kamu sektörde çalışan lojistisyenlerin pratik bilgilerini fakültemize aktaracak olmaları,
 • Sektör işbirlikleri ve projeler açısından kanalların geliştirilmesi açısından dinamik, yenilikçi, değişime açık, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın, evrensel değerlere sahip lider bir eğitim programı olması,
 • Genellikle iş hayatında çalışmakta olan ve örgün eğitime katılamayan adaylardan gelen yoğun istek ve taleplerin karşılanması sebepleriyle fakültemiz bünyesindeki Uluslararası Lojistik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın bir parçası olabilirsiniz.

Program Detayları

 • Uluslararası Lojistik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı kapsam olarak “Lojistik”, “Uluslararası Ticaret” “Hukuk”, “İktisat” ve “İşletme” bilim dallarını içermektedir. ​•    Programın öğretim dili Türkçe’dir.
 • Programa başlayacak öğrencilerin farklı disiplinlerden gelmesi durumunda, bu öğrencilere “Bilimsel Hazırlık Programı” uygulanmayacaktır.
 • Dersler hafta içi akşamları İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesinde bulunan fakültemizde yürütülecektir.
 • Program mezuniyeti için alınması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra tamamlanması gereken proje bulunmaktadır.

Başvuru ve Kabul Koşulları

 • Başvuru için 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak yeterlidir.
 • ALES şartı aranmamaktadır.
 • Yabancı Dil (YDS, YÖKDİL veya Eşdeğeri) şartı aranmamaktadır.
 • Lisans not ortalaması 100 üzerinden en az 50 (elli) olmalıdır.
 • Programa kabulde, lisans mezuniyet not ortalamasının % 50’si ve mülakat sınavının % 50’si esas alınacaktır. Programa kabul notu en az 60 (altmış)’tır.
 • Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
 • Yukarıda belirtilen koşullara göre başvuran adaylarla mülakat yapılacak ve başarılı olanlar programa kayıt yaptırabileceklerdir. Bunların dışında Üniversite Senatosunun belirlediği genel kabul koşulları aynen geçerli olacaktır.

Program Dersleri

 • Taşımacılık Yönetimi (Z)
 • Dış Ticaret ve Gümrük İşlemleri (S)
 • Stratejik Lojistik Yönetimi (S)
 • Lojistikte Karar Verme ve Modelleme (Z)
 • Tedarik Zinciri Yönetimi (Z)
 • Lojistik ve Taşıma Hukuku (S)
 • Uluslararası İşletmecilik  (Z)
 • Lojistik İşletmelerinde Finansal Yönetim (S)
 • Uluslararası Pazarlama (S)
 • Uygulamalı İstatistik Analiz (S)
 • Mezuniyet Projesi (Z)

(Z): Zorunlu (S): Seçimlik

Bilgi ve İletişim

Adres : İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Avcılar Yerleşkesi 34320, Avcılar / İSTANBUL
Telefon : +90 (212) 473 70 00
Dahili : 19200
Fax : + 90 (212) 473 72 48
Eposta : ulf@istanbul.edu.tr


Akıllı Ulaşım Sistemleri - Tezli Yüksek Lisans Programı

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi öncülüğünde, Mühendislik fakülteleri ile ortak şekilde hazırlanan Akıllı Ulaşım Sistemleri Yüksek Lisans Programı bir ilk niteliği taşıyor...
Ülkemizin 2023 Hedeflerinde öncelikli alanlar arasında yer alan Akıllı Ulaşım Sistemleri, son dönemlerde ülkemizde bir çok firmanın ve kurumun ilgi odağı haline gelen bir sektördür. İstanbul Üniversitesi kapsamında faaliyet gösteren Ulaştırma ve Lojistik Fakültesinin önderliğinde başlatılan hazırlık ve başvuru süreçleri, 2018 yılı Ocak ayı itibariyle Yüksek Öğretim Kurumu’nun onayıyla tamamlanmıştır. Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Yüksek Lisans Programı 2018-2019 Güz Yarıyılı Eğitim - Öğretim döneminde ilk başvurularını alacak.

Program Detayları

Fen Bilimleri Temelli Lisansüstü Eğitimi 

Akıllı Ulaşım Sistemleri Yüksek Lisans Programı, Üniversitemizin Fen Bilimleri Enstitüsü altında açılmıştır

Disiplinlerarası Lisansüstü Programı 

Başta Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi olmak üzere Bilgisayar, Elektrik Elektronik, İnşaat, Deniz Ulaştırma Mühendislikleri ile ortak yürütülen bir programdır.

Artan Akademik Personel İhtiyacı

Akıllı Ulaşım Sistemleri Yüksek Lisans Programı, Türkiye için gerekli akademik personelin yetiştirilmesinde öncü olacaktır.

​Giriş Koşulları

  Adayların Yönetmelikçe gerekli kriterlere göre aldığı toplam puan 100 üzerinden en az 65 olmalıdır.
 • Ulaştırma ve Lojistik, Denizcilik, Havacılık, Demiryolu ile ilişkili bölümler ile Makine, Endüstri, Elektrik Elektronik, Bilgisayar, İnşaat Mühendisliği Lisans programı mezunları başvuru yapabilirler.
 • Bilgisayar ve Elektrik Elektronik Mühendisliği haricindeki program mezunları bilimsel hazırlığa tabii olacaktır.

​Program Dersleri

 Ders Adı Seçimlik/Zorunlu KrediAKTS 
Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Analizi Z 36
Tedarik Zincirinde Lojistik Z6
Ulaşım Sistemleri Ekonomisi S6
 Ulaştırma Politikası ve Mevzuat S6
Coğrafi Bilgi Sistemler S6
 Otonom Sistemler S6
Ulaştırmada Kullanılan Elektronik Sistemler S6
 Alternatif Enerji Kaynakları ve Entegrasyonu S6
 Mobil İletişim ve Ağlar S6
 Akıllı Şehirler S6
 Veri Madenciliği S6
 Trafik Mühendisliği6
 Trafik ve Emniyet Yönetimi6
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın EtiğiZ6
 SeminerZ6
 Ulaştırma Sistemleri ve Çevre6
İnovasyon ve Proje Yönetimi6

​Akıllı Ulaşım Sistemleri - Doktora Programı

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi öncülüğünde, Mühendislik fakülteleri ile ortak şekilde hazırlanan Akıllı Ulaşım Sistemleri Doktora Programı bir ilk niteliği taşıyor...
Ülkemizin 2023 Hedeflerinde öncelikli alanlar arasında yer alan Akıllı Ulaşım Sistemleri, son dönemlerde ülkemizde bir çok firmanın ve kurumun ilgi odağı haline gelen bir sektördür. İstanbul Üniversitesi kapsamında faaliyet gösteren Ulaştırma ve Lojistik Fakültesinin önderliğinde başlatılan hazırlık ve başvuru süreçleri, 2018 yılı Ocak ayı itibariyle Yüksek Öğretim Kurumu’nun onayıyla tamamlanmıştır. Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Doktora Programı 2018-2019 Güz Yarıyılı Eğitim - Öğretim döneminde ilk başvurularını alacak.

Program Detayları

Fen Bilimleri Temelli Lisansüstü Eğitimi 

Akıllı Ulaşım Sistemleri Doktora Programı, Üniversitemizin Fen Bilimleri Enstitüsü altında açılmıştır

Disiplinlerarası Lisansüstü Programı 

Başta Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi olmak üzere Bilgisayar, Elektrik Elektronik, İnşaat, Deniz Ulaştırma Mühendislikleri ile ortak yürütülen bir programdır.

Artan Akademik Personel İhtiyacı

Akıllı Ulaşım Sistemleri Doktora Programı, Türkiye için gerekli akademik personelin yetiştirilmesinde öncü olacaktır.

​Giriş Koşulları

 • Adayların tabi olacağı giriş koşulları, 29690 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kapsamında düzenlenen, 08.09.2016 tarih ve 29825 Sayılı Resmi Gazete Yayınlanan İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne göre belirlenecektir.
 • Adayların Yönetmelikçe gerekli kriterlere göre aldığı toplam puan 100 üzerinden en az 75 olmalıdır.
 • Ulaştırma ve Lojistik, Denizcilik, Havacılık, Demiryolu ile ilişkili bölümler ile Makine, Endüstri, Elektrik Elektronik, Bilgisayar, İnşaat Mühendisliği Lisans programı mezunları başvuru yapabilirler.
 • Bilgisayar ve Elektrik Elektronik Mühendisliği haricindeki program mezunları bilimsel hazırlığa tabii olacaktır.

​Program Dersleri

 Ders Adı Seçimlik/Zorunlu KrediAKTS 
 Lojistik Modelleme ve Simülasyon S 3
 Stratejik Lojistik Yönetimi S
 İleri Yapay Zekâ ve Sistemleri S
 Akıllı Ulaşım Sistemlerinde Bulanık Mantık S
 Hibrit Araç Teknolojileri S
 Risk Analizi ve Yönetim S
 Trafik Akım Teorisi S
 Seminer Z
 İşaret ve Sinyalizasyon S
 Trafik Emniyet Yönetimi S
 Karar Destek Sistemleri S
 Ulaştırma Sistemlerinde Metodoloji ve Teknikler

i-Lab

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi inovatif ve girişimci öğrenci yetiştirmek, yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamak ve girişimci potansiyeli yüksek öğrencileri “melek yatırımcılar” ve sektör temsilcileriyle bir araya getirmek amacıyla İnovasyon ve Girişimcilik Laboratuvarı adını verdiği bir platform oluşturmuştur.

Fakültemiz Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ’ın direktörlüğünü üstlendiği laboratuvar, projenin stratejik ortaklarından birisi olan Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ile eşgüdüm halinde çalışmaktadır.

Harvard Üniversitesi modeliyle 2014 yılının Mayıs Ayı’nda hayata geçirilen İnovasyon ve Girişimcilik Laboratuvarı sosyal bir laboratuvar olarak Fakültemizin 2. katında yer almaktadır. Laboratuvar, tüm İstanbul Üniversitesi öğrencilerine ve öğretim elemanlarına açık olmakla birlikte tedarik zinciri yönetimi ile ulaştırma ve lojistik inovasyonunu öncelemektedir.

Laboratuvar aktiviteleri kapsamında, öğrencilerin küçük gruplar halinde yeni fikirleri tartışmaları, kuluçka aşamalarını gözlemlemeleri, iş planlarını geliştirmeleri, sektör temsilcileriyle birlikte müzakereler yapılabilmeleri sağlanmaktadır. Diğer taraftan, sektörde inovatif ve girişimci yönleriyle öne çıkmış kişilerin tüm öğrencilere açık seminerler aracılığıyla deneyimlerini paylaşmaları planlanmaktadır. Çeşitli çalıştaylar düzenlenerek hem öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimizin, hem de kamu ve özel sektör temsilcilerinin ortak inovasyon ve girişimcilik zeminini paylaşmaları sağlanacaktır.

İnovasyon ve Girişimcilik Laboratuvarı’nın diğer bir misyonu da fakülte, üniversite ve yükseköğretim yönetimi konusunda inovasyon ve girişimci fikirlerin tartışılıp geliştirilmesi ve önerilmesi biçimindedir.