Öğrenci

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesinde öğrenim gören ya da öğrenim görmeye aday öğrencilerin yönetmelik ve yönergeler hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir. Yönetmelik ve yönergelere erişebilmek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızın web sayfasından erişebileceğiniz güncel mevzuat linkleri aşağıda yer almaktadır.

İstanbul Üniversitesi Lisans ve Lisansüstü Akademik Takvimlerine aşağıdaki bağlantılar üzerinden erişebilirsiniz.


2018-2019 Akademik Takvim


Fakültemizde yürütülmekte olan programlara ilişkin Ders İzlenceleri İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilgi Sistemi üzerinden güncellenmekte ve yayınlanmaktadır. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesinde yürütülmekte olan Lisans Programı Ders İzlencelerine aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz.


Fakültemizde lisans eğitimini sürdüren her öğrencinin mevcut ders yüküne ek olarak mezun olabilmek için iki alternatifi mevcuttur.

 • VI. Yarıyılın sonundan başlayarak VIII. Yarıyıl sonu da dâhil olmak üzere yaz döneminde en az 20 iş günü (4 haftalık) staj yapmaları ya da Staj yapmayacak olan öğrencilerin bitirme tezi hazırlamaları.
 • Söz konusu stajı yapabileceğiniz bir işletme bulmanız durumunda, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca, sigortalı olarak sizlerin sigorta başlangıçları, sona ermeleri ve bildirim yükümlülüğü ile ilgili gerekler Üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.

Zorunlu Staj Başvuru Formu’na erişmek için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız. 

Staj başlangıcında ilk teslimi yapılacak belgedir.

Staj raporunuzun hazırlanmasına yönelik düzenlemeler için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız.

Staj katkı payı ve değerleme formuna erişmek için aşağıdaki bağlantıları tıklayınız.

Öğrenci staj dosyasına erişmek için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız.

Staj Takvimine erişmek için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız.Uluslararası Nakliyeciler Derneği Bursu

Türkiye uluslararası eşya taşımacılığı ve lojistik sektöründe eğitim düzeyinin iyileştirilmesi ve sektöre nitelikli insan gücü kazandırma misyon ve hedefi doğrultusunda, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) tarafından, gereken şartları yerine getiren öğrencilere burs imkanı sunulmaktadır. 

Burs başvuru koşulları ilgili takvim içerisinde duyurulmaktadır.

İÜ Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi | Erasmus+

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi,eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmanın amaçlandığı Erasmus+ programı çerçevesinde birçok Avrupa üniversitesiyle ikili anlaşmaya imza atmıştır. İmzalanan anlaşmalar kapsamında lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin yanı sıra öğretim üyesi değişimleri de gerçekleşebilmektedir.

Fakültemiz ile ikili anlaşma imzalamış bulunan üniversiteler ve anlaşma detayları tabloda gösterilmektedir.

 Üniversitenin Adı Ülkesi Öğrenci Sayısı Toplam Ay Öğretim Üyesi Sayısı Toplam Gün
 Kühne Logistics University Almanya15  1 5
 University of Zilina Slovakya 318  1 5
 Czech Technical University Çek Cumhuriyeti220  1 5
 Rotterdam University of Applied Sciences Hollanda 15 1 5
 University Institute of Lisbon Portekiz 1 9 1 5
 University of Maribor Slovenya 4 20 1 5
 Warsaw University of Technology Polonya 2 6 1 5
 University North Hırvatistan 3 18 2 5
 Vilnius Gediminas Technical University Litvanya 3 18 1 5
 University of LodzPolonya 2 12 2 5

Kısaca “Farabi Değişim Programı” olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

Farabi Değişim Programı hakkında detaylı bilgi, takvim ve mevzuata üniversitemiz Farabi Değişim Programı Koordanatörlüğü web sayfasından erişebilirsiniz.

http://farabi.istanbul.edu.tr/tr/_


İstanbul Üniversitesi faaliyet ve hizmetleri hakkındaki görüş ve beklentilerinizi ölçmek amacıyla hazırlanmış olan Öğrenci Memnuniyet Anketine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2nLv5KJtPIM-9RvICRYzdgPakg9qOBnfa4i-agP7Qk5-pcQ/viewform

Sorulara vereceğiniz cevaplar Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında bize ışık tutacak ve çalışmalarımıza yön verecektir. Bu nedenle anketin özenle doldurulması önem arz etmektedir. Emek ve katkılarınız için teşekkür ederiz.

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Ulaştırma ve Lojistik Programı’nın gerekli mezuniyet ölçütlerini sağlayan öğrencilerimizin, aşağıda yer alan belgeleri tamamlayarak bir dilekçe ile geçici mezuniyet belgesi almak için Öğrenci İşleri’ne başvurmaları gerekmektedir.

Mezuniyet İşlemleri için Gerekli Belgeler

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Vukuatlı Nüfus Cüzdanı Örneği
 • 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Öğrenci Kimliği
 • İndirimli Seyahat Kartı (Öğrenci Pasosu)
 • Mali Büro’dan Alınacak Evrak
 • Kütüphane’den Alınacak Evrak
 • Yurtta İkamet Edildiyse, Yurt Müdürlüğü’nden Alınacak Borcu Yoktur Yazısı
 • Öğrenci İşleri’ne Mezuniyet İşlemlerinin Başlatılması İçin Verilecek Dilekçe
 • Mezuniyet Veritabanı Bilgi Giriş Formu (Online olarak doldurulması yeterlidir.)