Fakültemiz Yüksek Lisans Öğrencisi Mehmet Bora, Yükseköğretim Kalite Kurulu Öğrenci Üyeliğine Seçildi

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi Bölümü yüksek lisans öğrencimiz Mehmet Bora, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) öğrenci üyeliğine seçildi. Konu hakkında İÜ Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Okumuş ve öğrencimiz Mehmet Bora açıklamalarda bulundu.


Konuşmasına İÜ Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi’nin üniversitemize katkılarına değinerek başlayan Prof. Dr. Abdullah Okumuş, “Genç ve dinamik bir fakülteyiz. Eğitim verdiğimiz alanlarda ülkemizde öncü bir rolümüz var. Fakültemizde gerçekleştirdiğimiz yeniliklerin birçoğu ülkemizin ulaştırma ve lojistik alanındaki eğitimi ve akademik ortamı için de yeni pencerelerin açılmasına vesile oluyor. Malumunuz, son olarak TÜBİTAK tarafından oluşturulan “Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi” sonuçları, Üniversitemizin, hacim ve kalite göstergelerine göre yapılan karşılaştırmalı analizlere göre birçok alanda olduğu gibi ulaştırma alanında da ilk 10’da yer aldığını ortaya koydu. Üniversitemizin bu alandaki başarısının daha ileri seviyelere taşınması için dün olduğu gibi bugün de aynı gayret ve heyecanla çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.“Gerçekleştirilen Projelerle Üniversite Sanayi İş Birliğine, Ulaştırma ve Lojistik Alanındaki Bilimsel Birikime ve Öğrencilerimizin Gelişimine Katkıda Bulunulmuştur”

İÜ Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi’nin hem ülkemizin hem de üniversitemizin ulaştırma ve lojistik alanındaki yerinin daha da güçlendirilmesine katkı sağlamak için birçok proje hayata geçirdiğini belirterek devam eden Prof. Dr. Okumuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “2020 yılında ‘Türkiye Lojistik Sektörü İçin Lojistik Güven Endeksinin Geliştirilmesi’ projesi başarıyla tamamlanmıştır. 2019 yılında Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği ile önemli bir iş birliğine imza atılmış, ‘Mobil İletişim Alanında Faaliyet Gösteren Firmaların Ekonomiye Olan Katkılarının İncelenmesi’ projesi gerçekleştirilmiştir. Diğer dikkat çeken projelerimizden birisi ise ‘Taşımacılık ve Lojistik Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Staj ve Mezun Veri Tabanı ile İşbirliklerinin Artırılmasına Yönelik Araştırma ve Analiz’ projesidir. Bu projelerle üniversite sanayi iş birliğine, ulaştırma ve lojistik alanındaki bilimsel birikime ve öğrencilerimizin gelişimine önemli katkılar sunulmuştur. Fakültemiz geçtiğimiz yıl içerisinde %100 İngilizce eğitim veren Lojistik Yönetimi programını başlatmıştır. Yine geride bıraktığımız iki yıl içerisinde Akıllı Ulaşım Sistemleri yüksek lisans ve doktora programları ve ulaştırma ve lojistik yönetimi doktora programı açılmıştır. Fakültemiz özellikle son yıllarda SCI/SCIE/SSCI/AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan makale sayısında da büyük bir atılım gerçekleştirerek üniversitemizin bu alandaki başarısına çok daha güçlü bir şekilde katkı sağlamaktadır.”

“Gençlerimizin YÖKAK Gibi Önemli Bir Kurumda Söz Hakkına Sahip Olabilmesi Oldukça Değerlidir”

Konuşmasında öğrencilerin ülkemizin bugünü ve geleceği ile ilgili her alanda söz hakkına sahip olabilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Okumuş, “Yükseköğretim bu alanların başında geliyor. Yükseköğretimde bizler hizmet sunan taraftayız. Öğrencilerimiz ise hizmet alan tarafta. Bir hizmetin kalitesini hizmet alanın görüşlerini, taleplerini ve beklentilerini anlamadan takdir etmek ve kaliteyi geliştirebilecek mahiyette çalışmalar yapmak mümkün değildir. Malumunuz, Yükseköğretim Kalite Kurulu, öğrencilerin yükseköğretimdeki kaliteye dair çalışmalarla ilgili söz haklarını en üst düzeyde duyurabilecekleri bir ortam sunuyor. Bu bakımdan gençlerimizin YÖKAK gibi önemli bir kurumda söz hakkına sahip olabilmesi ve en üst düzeyde temsil edilebilmesi çok değerli. Öğrencimizin 104 farklı yükseköğretim kurumundan toplam 312 kıymetli öğrenci arasından öne çıkarak seçilmesi de ayrıca önemli. Ben öğrencimizi bu vesileyle bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

“Öğrencilerimiz, Üniversitemizle İlgili Kararlarda ve Okulda Gerçekleştirilen Birçok Faaliyette Bize Aktif Olarak Katkı Sağladılar”

Prof. Dr. Okumuş, sözlerini şu şekilde noktaladı: “Üniversitemiz, İstanbul gibi efsanevi bir şehrin, kökleri 1453 yılına kadar uzanan öncü bir eğitim öğretim merkezi. Öğrencilerimiz, geçmişten bugüne hem üniversitemizle ilgili alınan kararlarda hem de okulda gerçekleştirilen birçok faaliyette bizlere aktif olarak çok önemli katkılar sağladılar. İstanbul Üniversitesi öğrencileri, akademik başarılarının yanında ülkemize ve milletimize fayda sağlayabilecek çeşitli faaliyetleri ile birçok genç için örnek teşkil edebilecek önemli bir birikime sahip. Üniversitemizde ve Fakültemizde eğitim alan bir öğrencimizin YÖKAK üyeliğinin, üniversitemizde eğitim alan öğrencilerimizin temsil edilmesi, üniversitemizde elde edilen birikimin diğer üniversite öğrencileri ile paylaşılabilmesi ve farklı üniversitelerde eğitim alan öğrenciler arasındaki diyalogların geliştirilmesi bakımından çok kıymetli buluyorum. YÖKAK üyeliğine seçilen öğrencimizin başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca, tüm öğrencilerimizin sağlık ve mutlulukla dolu başarılı bir geleceğe sahip olmasını temenni ediyorum.”
“Öğrenciler, YÖKAK Değerlendirme Takımlarında Yer Alabiliyor”

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi Bölümü yüksek lisans öğrencimiz Mehmet Bora ise konuşmasına öncelikle Yükseköğretim Kalite Kurulu’ndan bahsederek başladı. Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun 2015 yılında “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” kapsamında oluşturulduğunu belirten Bora, “Daha sonra, 1 Temmuz 2017’de idari ve mali özerklik kazanan, kamu tüzel kişiliği olan, özel bütçeli bir kamu kuruluştur. YÖKAK, biri başkan olmak üzere toplam 13 üyeden oluşmaktadır. Bu üyeler; Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu tarafından seçilen üç, Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen üç, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından seçilen bir, Mesleki Yeterlilik Kurumunu temsilen bir, Türk Akreditasyon Kurumunu temsilen bir, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu temsilen bir, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını temsilen bir, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen bir, öğrenci temsilcisi bir üye şeklindedir. Ben de bu görev dönemi içerisinde seçilen öğrenci temsilcisi üye olarak kurulda görev almaktayım” dedi.

Bora, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun faaliyet alanları kurumsal değerlendirme programları, akreditasyon kuruluşlarının tanınması ve yetkilendirilmesi, kalite güvencesi kültürünün yaygınlaşması şekildedir. Bu kapsamda YÖKAK yükseköğretim kurumlarını değerlendirme üzere “Kurumsal Dış Değerlendirme Programı”, “İzleme Programı” ve “Kurumsal Akreditasyon Programı”nı yürütmektedir. Değerlendirmeler YÖKAK değerlendirme takımlarınca yapılıyor ve biz öğrenciler de takımlarda yer alabiliyoruz. Bu hem süreçler hem de biz öğrenciler açısından çok önemli ve değerli.”

“Kurula Seçilmede Temel Kriterlerden Biri, Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Çalışmalarında Deneyim ve Yetkinliktir”

Kurula seçilme kriterlerinin YÖKAK tarafından belirlendiğini ve web sayfasında ilan edildiğini söyleyerek açıklamalarına devam eden Bora, “Şartları sağlayan ve Türkiye’de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören tüm öğrenciler başvuru yapabiliyorlar. Temel kriterlerden birinin yükseköğretimde kalite güvencesi çalışmalarında deneyim ve yetkinlik olduğunu söyleyebilirim. Öğrenciler yükseköğretimde kalite güvencesi süreçleri kapsamında nasıl yer alabilirler sorusu bu noktada önemli olabilir. Öğrenci arkadaşlarım kendi programlarının tasarlanmasında ve incelenmesinde bulunarak, bölümlerinin/fakültelerinin ve kurumlarının Kalite Komisyonlarında yer alarak, kurumlarında yükseköğretim kalite güvencesi çalışmaları yaparak, öğrenci toplulukları kurarak veya bu topluluklarda yer alarak, ulusal/uluslararası akreditasyon kuruluşlarında bulunarak, YÖKAK değerlendirme takımlarına girerek ve EUA, ESU, ENQA gibi uluslararası çatı kuruluşlarına dâhil olarak çeşitli deneyimler edinebilirler. Bu sıralamayı bir merdivenin basamaklarına benzetebiliriz. Bu nedenle ilk önce kendi kurumlarındaki süreçlerden başlamalarını önerebilirim” şeklinde ifadelerde bulundu.

“Kurul Üyeliği İçin 104 Farklı Yükseköğretim Kurumundan Toplam 312 Öğrenci Başvuruda Bulundu”

Açıklamalarında kurula seçilme sürecine de yer veren Bora, bu süreci şu sözlerle aktardı: “Bu çalışmalarla tanışmam 2016’da oldu. Lisans eğitimimde bölüm ve fakülte temsilciliği gibi görevlerde yer alarak süreçleri iyileştirmek için kalite güvencesine ilişkin çeşitli çalışmalar yürüttüm. Sonrasında YÖKAK web sayfasını sürekli takip ederek değerlendirici olmak için, değerlendirici havuzuna başvurularda bulundum ve eğitim aldım. Öğrenci değerlendirici göreviyle YÖKAK takımlarında yer aldım. 2020 yazında YÖKAK Öğrenci Komisyonu’na seçildim ve burada da aktif görevler yürüttüm. Üye çağrısına çıkıldığında da başvuru yaptım. 104 farklı yükseköğretim kurumundan toplam 312 öğrenci arkadaşım üyelik için başvuruda bulunmuş. Yükseköğretim Kalite Kurulu’na Öğrenci Üye Belirlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar çerçevesinde başvurulara ilişkin bir ön değerlendirme yapmak üzere YÖKAK Öğrenci Komisyonu üyelerinden beş kişilik bir değerlendirme komisyonu oluşturulmuş. Bu komisyon başvuruları bir ön değerlendirme yaptıktan sonra 41 adayı mülakata davet etmiş, bende mülakata davet edilen adaylardan birisiydim. Mülakatlar sonucunda Yükseköğretim Kalite Kurulu’na sunulan 3 adaydan biri oldum. Son aşamada ise 3 aday olarak Yükseköğretim Kalite Kurulu üyelerine kendimizi tanıttık, bize neden bu görevi yapmak istediğimizi açıklama fırsatı verildi. Kurulun değerlendirmesi sonucu üyeliğe seçildiğimi öğrendim. Benim için heyecan dolu bekleyişlerin olduğu bir süreçti.”

Uzun süredir bu süreç içerisinde yer aldığının ve bunun uzmanlık alanı olmasını istediğinin altını çizen Bora, “Süreçlerde biz öğrencilerin olması beni çok fazla motive ediyor ve süreçlerin samimiyetine olan inancımın artmasına sebep oluyor. Uzun zaman boyunca gönüllü olarak bu süreçler içerisinde yer almak ve bir şeyleri iyileştirmek için çaba sarf etmek şart. Ama bana göre önemli olan şey bulunduğunuz şartlar ve durum içerisinde ne şekilde olursa olsun katkı sunmak, yükseköğretim kurumlarımızı daha ileriye taşımaya yardımcı olmak. Uygun görüldüğüm bu görevde, öğrencilerin yükseköğretimde kalite güvencesi konusundaki beklenti ve taleplerini en yüksek sesle duyurmaya, kalite kültürünün öğrenciler arasında yayılmasına ve kalite güvencesi süreçlerinde öğrenci temsiliyetinin en yüksek seviyelerde olmasına gayret göstereceğim. Çünkü kurulun diğer üyeleri ile eşit söz hakkına sahibim, bu durum kurulun yaptığı işler için biz öğrencilere verdiği değerin bir göstergesi. Bunu en etkili şekilde değerlendirmemiz gerekir” dedi.

“Bir Yükseköğretim Kurumunda Kalite Süreçlerine İlgili ve İstekli Öğrencilerin Olması, O Kurum İçin Oldukça Değerlidir”

Öğrencimiz Mehmet Bora, “YÖKAK üyesi olarak Türk yükseköğretimindeki tüm öğrencileri temsil etme sorumluluğumu, elimden geldiğince en iyi şekilde yapacağıma inanıyorum. Üye seçilmem özelinden çıkıp daha farklı bir boyutla konuyu ele alırsak, bir yükseköğretim kurumunda kalite süreçlerine ilgili ve istekli öğrencilerin olması o kurum açısından çok değerlidir. Farkındalık arttıkça faaliyet artar ve kalite gelir. Bu noktada tüm kurumlar özendirici olmalı ve bu şekilde istekli ilgili öğrencilere ulaşmalıdır. Bu noktada kurumlardaki kalite komisyonlarına da büyük görev düşmektedir” ifadelerinde bulunarak, açıklamalarına şu sözlerle son verdi: “İstanbul Üniversitesi çok köklü bir geçmişe sahip. Ben de öğrencisi olmaktan gurur duyduğum üniversitem için kalite süreçlerinin yaygınlaşması, öğrenci katılımı ve temsiliyetinin artması, kalite güvencesi süreçlerinde en güncel en yeni uygulamaların hızlıca benimsenmesi ve öğrenciler arasında yayılması için bu sorumlulukları üstlenebileceğim. Öğrenci arkadaşlarımla üniversitemiz bünyesinde bir kalite topluluğu kurabiliriz. Bu konuda istekli olan ve heyecan duyan arkadaşlarımla buluşmayı ve çalışmayı çok isterim. Başta Rektörümüz ve birim yöneticilerimiz olmak üzere, kalite güvencesi çalışmalarında beni ve üniversitemizdeki tüm öğrenci arkadaşlarımı destekleyecek İstanbul Üniversitesi ailemize çok teşekkür ederim. Bu destek ve gayretlerimizle tüm kalite güvencesi kültürünün kurumumuzun bütününe yayılması, kalite ve akreditasyon süreçlerinde kısa zamanda çok yol alınmasını başarabileceğimize inanıyorum.”

Haber: Elif TAŞÇI
İÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü