Etik Haftası Etkinlikleri


Her yıl 25 – 31 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Etik Haftası çerçevesinde, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesinde bir dizi etkinliğin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Kişinin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümünü, bir başka deyişle, insanlara ‘‘işlerin nasıl yapılması gerektiğini’’ belirlemede yardımcı olan kılavuz (rehber) değerler, ilkeler ve standartları belirten etik kültürünü yerleştirmek adına eğitim müfredatına dâhil eden fakültemiz, Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun yayınladığı “Etik Rehberi” esas alarak, akademik ve idari tüm çalışanlarımıza Doç. Dr. Burcu Özge Özaslan Çalışkan’ın öncülüğünde Kamuda Etik konulu bir eğitim çalışması düzenleyecektir. Söz konusu eğitim, “etik nedir?”, “evrensel değerler nelerdir?”, “yaşama yön veren nedir?”, ahlâklı olmak ne demektir?”, “kararları alırken dikkate alınan nedir?” ve “yaşamdaki önceliklerimizi belirleyen nedir?” sorularına cevap aranması; paydaşlarımızın bu konularda düşünmesini sağlayarak, bilgi ve bilinç düzeylerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Bu amaç doğrultusunda, kamuda etik bilinci ve etik davranış ilkeleri hakkında çalışanlara yönelik bilgilendirme yapılacak olup paydaşlarımız için fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamaların neler olabileceği ve bunların nasıl engellenebileceği konularında aydınlatıcı yönlendirmeler söz konusu olacaktır. Okul panolarına "Etik" konusunda bilgilendirici afişler asılacak; bu vesileyle öğrencilerin aldıkları derslerin yanı sıra konuya ilişkin bilgilendirme sağlanacaktır.

Eğitim materyalleri ilerleyen günlerde web sitemiz üzerinden diğer paydaşlarımızın da kullanımına açılacaktır.