**ACİL** Lojistik Yönetimi 1. Sınıf Öğrencilerinin Teslim Etmesi Gereken Belgeler Hakkında

Fakültemize 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz dönemi için Lojistik Yönetimi Türkçe ve Lojistik Yönetimi İngilizce programlarına kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencilerinin aşağıda listelenmiş belgelerini fakültemizin Öğrenci İşleri Bürosu'na 23.10.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar kargo şirketleri vasıtasıyla veya bizzat kendilerinin elden ulaştırmaları gerekmektedir.

-Lise Diploması'nın Aslı (Diploma fotokopisi veya Noter Onaylı Örneği kabul edilmeyecektir)
-YKS Sonuç Belgesi
-T.C Nüfus Cüzdanı'nın önlü-arkalı fotokopisi
-İkametgah Belgesi
-E-devlet veya Nüfus Müdürlüklerinden alınan Nüfus Kayıt Örneği
-8 adet vesikalık fotoğraf (biyometrik olmak zorunda değil)