Kütüphane

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Kütüphanesi 2004 yılında faaliyete geçirilmiştir.
Kütüphane Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi içinde giriş katta yer almaktadır. Kütüphane’de öğrencilerin okuma salonu, bilgi tarama, danışma, ve personel çalışma odası ve kitap deposu bulunmaktadır.
 • Uzman Özlem Bayrak – obayrak@istanbul.edu.tr
 • Çalışma Saatleri:    Hafta İçi 08.30 - 17.00
 • Hafta sonu kapalıdır.
 • E-Posta:    ulf.kutuphane@istanbul.edu.tr
 • Adres:    İ. Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Kütüphanesi İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü 34322 Avcılar İstanbul
 • Telefon:    +90 (212) 473 70 70 - 19244

İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Kütüphanesi | Hakkında

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Kütüphanesi 2004 yılında faaliyete geçirilmiştir.
Kütüphane Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi içinde giriş katta yer almaktadır. Kütüphane’de öğrencilerin okuma salonu, bilgi tarama, danışma, ve personel çalışma odası ve kitap deposu bulunmaktadır.
Kütüphanemizde Kongre Kütüphanesi (Library of Congress) sınıflama sistemi örnek alınarak oluşturulmuş bir özel konu başlıkları listesi kullanılmaktadır. Kitabın kütüphaneye geliş sırasına göre, kapalı depo olarak okurlarına sunulmaktadır. Ancak, yeni öğretim döneminde konularına göre açık raf olarak kullanıcılarına hizmet verecektir.
Kütüphane’de 2.000 civarı yerli ve yabancı (İngilizce, Fransızca ve Almanca) kitap mevcuttur. Kütüphanemizde “SirsiDynix Symphony Entegre Kütüphane Otomasyon” sistemi kullanılmaktadır. Sistem Uluslararası MARC formatı özelliği ile Anglo-American Kataloglama Kuralları II çerçevesinde sınırsız alanda basit, orta, ileri düzeyde veri girişi ve arama yapma imkanı sağlayan çok kullanıcılı ve internet uyumlu bu kütüphane programında bütün kütüphane kayıtları bulunabilmektedir. Kütüphane işlemlerinin tamamı (kayıt, ödünç verme, uyarı, istatistik, sayım vb.) online yapılmaktadır.
http://kutuphane.istanbul.edu.tr/ adresinde kütüphane otomasyon sisteminden 7 gün 24 saat online tarama yapılabilmektedir.

İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Kütüphanesi | Misyon & Vizyon

 • Misyonumuz, Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Kütüphanesi eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini destekleyen, yetkin lojistisyen ve araştırmacı yetiştirilmesinde öncelikle bilgi okuryazarlılığı ve yaşam boyu öğretimi konusunda bilinçlendirmeyi sağlayan, bireysel ve toplumsal ulaştırma ve lojistik hizmetlerini destekleyen bir bilgi merkezidir.
 • Vizyonumuz, günümüzde ve gelecekte, Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Kütüphanesi öğrencileri, öğretim üyeleri ile diğer kütüphane kullanıcılarından oluşan üniversite camiası, dış kullanıcılarının da akademik bilgi ihtiyaçlarını karşılamak üzere, tüm bilimsel araştırma ve aktivitelere destek ve kolaylık sağlamaktır.

İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Kütüphanesi | Hizmetler

Hizmetlerimiz

 • Araştırma hizmetleri
 • İnternet tarama,
 • Katalog tarama,
 • Makale tarama vb.

Yararlandırma Hizmetleri

 • Yayın taraması,
 • Telefonla bilgi verme,
 • Okuma salonundan yaralanma,
 • Yayın temini/belge sağlama hizmetleri
 • Kütüphanelerarası ödünç verme hizmetleri
 • Danışma hizmeti,
 • Bilgi hizmetleri

Teknik Hizmetler

 • Kayıt işlemleri (Kütüphane Programı)​Kataloglama ve sınıflandırma
 • Yerleştirme ve depolama hizmetleri
 • Kırtasiye malzeme ve demirbaş istemleri

İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Kütüphanesi | Derme

Kütüphanemizde araştırmacıların yararlanabileceği ulaştırma ve lojistik ve işletme gibi bilimlere yönelik kitaplar ve yerli-yabancı romanlar yer almaktadır. Türkçe, İngilizce ve Almanca dilindeki yayınlar dermenin çoğunluğunu oluşturmakladır. Ayrıca elektronik veri tabanlarına abone olunarak alanımıza yönelik dergiler, elektronik ortamda da izlenmektedir.

İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Kütüphanesi | Kütüphane Kuralları

Kitap Ödünç Verme Kuralları

 • Madde 1: Sadece İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, idari personeli ve öğrencileri ödünç kitap alabilir​
 • Madde 2: Aynı anda en fazla 5 adet kitap ödünç alınabilir. Ödünç alma süresi 3 haftadır. Başka bir okuyucu tarafından istenmediği takdirde, ödünç alınan kitapların iade süresi uzatılabilir. Belirlenen sürenin sonunda kitaplar iade edilmelidir.
 • Madde 3: Zamanında iade edilmeyen yayınlar için ceza uygulaması yapılır. İadesi geciken her kitaba gün başına 1 (bir) TL ceza alınır.
 • Madde 4: Üzerinde iadesi gecikmiş kitap olan kullanıcılar, kitapları iade etmeden ve gecikme cezalarını ödemeden ödünç kitap alamaz veya kullanma sürelerini uzatamazlar.
 • Madde 5: Ödünç alınan kitabın kaybedildiği ya da yıpratıldığı hallerde;
  • a) Kütüphane kullanıcısı, kaybettiği kitabı temin ederek 15 gün içinde kütüphaneye iade etmekle yükümlüdür.
 • Madde 6: Kütüphaneden alınan kitaba ait “ödünç alma formu”nu imzalamak suretiyle sadece asıl kullanıcı kitabın sorumluluğunu almalıdır. Hiç kimse bir başkası adına kitap almaz.
 • Madde 7: Çeşitli nedenlerle birimlerinden ayrılan kütüphane kullanıcıları, üzerlerindeki birim kütüphanesine ait olan kitapları iade edip ilişik kesme belgesi almadıkça birim yöneticileri kurumla olan ilişkilerini kesemez.

Kütüphane Kullanım Kuralları

 1. Kütüphane’nin kitap muhafaza edilen bölümlerine sadece Fakültemiz mensupları girebilirler.
 2. Fakültemiz mensupları dışındaki kişilere ödünç kitap hizmeti verilmemektedir.
 3. Kitaplara, tüm kütüphane malzemelerine (bilgisayar, masa, sandalye vs.) zarar verildiği tespit edilirse kullanıcı uyarılır, tekrarı halinde kullanıcı kütüphane hizmetlerinden men edilir.
 4. Kütüphanemizdeki öğrenci bilgisayar laboratuvarından öncelikle Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi öğrencileri yararlanır. Bilgisayar sayısının yeterli olduğu zamanlarda diğer kullanıcılar da faydalanabilir.
 5. Öğrenci bilgisayar laboratuvarının araştırma amaçlı kullanılması gerekmektedir. Amaç dışı kullanımın tespiti halinde, ilgili öğrenci bilgisayar laboratuarını bir daha kullanamaz.
 6. Kütüphaneye şişelenmiş su dışında hiçbir içecek veya yiyecek getirilemez.
 7. Her türlü kütüphane hizmetinden yararlanılması sırasında, sessiz olunmalı ve diğer kullanıcıları rahatsız edecek davranışlardan kaçınılmalıdır.
 8. Özel eşyaların kütüphanede kaybolması ya da çalınmasının sorumluluğu Kütüphaneye ait değildir.

Kütüphanelerarası Ödünç İsteme Kuralları