!!!ÇOK ÖNEMLİ!!! Üst Dönemden/Yıldan Ders Alma Sınırının Kaldırılması

İstanbul 4. İdare Mahkemesinin E:217/2533, K:2018/1445 sayılı ve 16/07/2018 günlü kararı ile İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 23. maddesinin 2. fıkrasının iptaline karar verilmiştir. 

Bu itibarla AGNO'su; yarıyıl esası uygulamasında birbirini takip eden iki yarıyıl, yıl esası uygulamasında ise birbirini takip eden iki yıl 1.80  nin altında kalmış olduğu için 2018-2019 eğitimöğretim yılı güz yarıyılında bir üst yarıyıldan/yıldan ders alamayan öğrenciler, AKTS sınırını geçmemek kaydıyla 8-12 Ekim 2018 tarihlerinde bir üst yarıyıldan/yıldan ders alma/öğrenim ücreti yatırma işlemlerini AKSİS Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden yapabileceklerdir. 

Öğrencilerin ilgili konu hakkında ders danışmanları ile görüşmeleri gerekmektedir.