2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme Tarihleri

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme Tarihleri


Derslerin başlangıç tarihi18 Eylül 2017
Ders alma işlemlerinin başlangıç tarihi07 Eylül 2017
Ders alma işlemlerinin bitiş tarihi17 Eylül 2017
Danışman ders onayı başlangıç tarihi07 Eylül 2017
Danışman ders onayı bitiş tarihi22 Eylül 2017
Danışman aracılığıyla ders ekleme – bırakma başlangıç tarihi18 Eylül 2017
Danışman aracılığıyla ders ekleme – bırakma bitiş tarihi22 Eylül 2017
Katkı Payı – Öğrenim ücreti ödeme başlangıcı05 Eylül 2017
Katkı Payı – Öğrenim ücreti ödeme bitişi17 Eylül 2017


NOT : Ders seçim föylerinin ve varsa harç dekontlarının 13 Ekim 2017 Cuma gününe kadar, öğrencilerin kendileri ve danışmanları tarafından imzalanmış olarak Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.