Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Dersi Vize Sınavı Hk.

ataturk-ilkeleri-ve-inkilap-tarihi-i

“Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I” dersinin Ara (Vize) Sınavı http://eogren.istanbul.edu.tr ye yüklenmiş olan e-kitabın 1-7. haftalarını kapsayacaktır.

Sınava Dâhil Olan Haftaların Konu Başlıkları şunlardır:

  • 1. Hafta: Osmanlı Devleti’nin Gerileme Dönemi ve Yenileşme Çabaları
  • 2. Hafta: Tanzimat ‘tan Meşrutiyet’e Osmanlı Devleti (1839-1876)
  • 3. Hafta: I. Meşrutiyet Dönemi Gelişmeleri
  • 4. Hafta: II. Meşrutiyet Dönemi
  • 5. Hafta: Avrupada’ki Gelişmeler ve Osmanlı Devleti
  • 6. Hafta: Birinci Dünya Savaşı’nda Türkiye
  • 7. Hafta: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Ermeni Meselesi

* Sınava dâhil olan haftaların alt başlıkları ve ders içerikleri, e-kitap içerisinde bulunmaktadır.

* Sınav, 20 sorudan oluşan bir test sınavıdır.

29/10/2017
455 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Avcılar Yerleşkesi
34320, Avcılar / İSTANBUL | Tel:+90 (212) 473 70 00
E-Mail: ulf@istanbul.edu.tr