İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Kütüphanesi | Kitap Ödünç Verme Kuralları

Madde 1: Sadece İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, idari personeli ve öğrencileri ödünç kitap alabilir

Madde 2: Aynı anda en fazla 5 adet kitap ödünç alınabilir. Ödünç alma süresi 3 haftadır. Başka bir okuyucu tarafından istenmediği takdirde, ödünç alınan kitapların iade süresi uzatılabilir. Belirlenen sürenin sonunda kitaplar iade edilmelidir.

Madde 3: Zamanında iade edilmeyen yayınlar için ceza uygulaması yapılır. İadesi geciken her kitaba gün başına 1 (bir) TL ceza alınır.

Madde 4: Üzerinde iadesi gecikmiş kitap olan kullanıcılar, kitapları iade etmeden ve gecikme cezalarını ödemeden ödünç kitap alamaz veya kullanma sürelerini uzatamazlar.

Madde 5: Ödünç alınan kitabın kaybedildiği ya da yıpratıldığı hallerde;

a) Kütüphane kullanıcısı, kaybettiği kitabı temin ederek 15 gün içinde kütüphaneye iade etmekle yükümlüdür.

Madde 6: Kütüphaneden alınan kitaba ait “ödünç alma formu”nu imzalamak suretiyle sadece asıl kullanıcı kitabın sorumluluğunu almalıdır. Hiç kimse bir başkası adına kitap almaz.

Madde 7: Çeşitli nedenlerle birimlerinden ayrılan kütüphane kullanıcıları, üzerlerindeki birim kütüphanesine ait olan kitapları iade edip ilişik kesme belgesi almadıkça birim yöneticileri kurumla olan ilişkilerini kesemez.

26/04/2013
200 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Avcılar Yerleşkesi
34320, Avcılar / İSTANBUL | Tel:+90 (212) 473 70 00
E-Mail: ulf@istanbul.edu.tr