İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
http://ulastirmalojistik.istanbul.edu.tr/?p=8699
Export date: Sat Feb 24 22:08:44 2018 / +0000 GMT

Kamu İç Kontrol Standartları


İç Kontrol Nedir? 1

Kamu İç Kontrol Standartları

 1. Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 2

 2. Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi 3


Kamu İç Kontrol Standartları Eylem Planı

 1. Kontrol Ortamı Standartları 4

 2. Risk Değerlendirme Standartları 5

 3. Kontrol Faaliyetleri Standartları 6

 4. Bilgi ve İletişim Standartları 7

 5. İzleme Standartları 8


İç Kontrol Rehberi

Hata Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Esasları

Hassas Görevler

 1. Hassas Görevler Bilgilendirme Notu

 2. Hassas Görevler EK1-EK2-EK3 tabloları

Links:
 1. http://ulastirmalojistik.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/04/İç-Kontrol-Nedir.pdf
 2. http://ulastirmalojistik.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/04/Maliye-Bakanlığı-Bütçe-ve-M ali-Kontrol-Genel-Müdürlüğünün-04.02.2016-ta rih-ve-1205-sayılı-Kamu-İç-Kontrol-Standartlar ı-Yazısı.pdf
 3. http://ulastirmalojistik.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/04/Kamu-Ic-Kontrol-Standart-Uyum-Ey lem-Plan-Rehberi.pdf
 4. http://ulastirmalojistik.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/04/1-Kontrol-Ortamı-Standartları. pdf
 5. http://ulastirmalojistik.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/04/2-Risk-Değerlendirme-Standartla rı.pdf
 6. http://ulastirmalojistik.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/04/3-Kontrol-Faaliyetleri-Standartl arı.pdf
 7. http://ulastirmalojistik.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/04/4-Bilgi-ve-İletişim-Standartla rı.pdf
 8. http://ulastirmalojistik.istanbul.edu.tr/wp-conten t/uploads/2015/04/5-İzleme-Standartları.pdf
Post date: 2015-04-25 22:06:27
Post date GMT: 2015-04-25 19:06:27

Post modified date: 2017-04-25 22:20:20
Post modified date GMT: 2017-04-25 19:20:20

Export date: Sat Feb 24 22:08:44 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi [ http://ulastirmalojistik.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com