Kamu İç Kontrol Standartları

İç Kontrol Nedir?

Kamu İç Kontrol Standartları

  1. Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
  2. Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi

Kamu İç Kontrol Standartları Eylem Planı

  1. Kontrol Ortamı Standartları
  2. Risk Değerlendirme Standartları
  3. Kontrol Faaliyetleri Standartları
  4. Bilgi ve İletişim Standartları
  5. İzleme Standartları

İç Kontrol Rehberi

Hata Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Esasları

Hassas Görevler

  1. Hassas Görevler Bilgilendirme Notu
  2. Hassas Görevler EK1-EK2-EK3 tabloları
25/04/2015
388 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Avcılar Yerleşkesi
34320, Avcılar / İSTANBUL | Tel:+90 (212) 473 70 00
E-Mail: ulf@istanbul.edu.tr