Dekanın Mesajı

Sevgili öğrenciler,

Bir ülkenin ekonomik yapısı içerisinde üstlenmiş olduğu rolle Ulaştırma ve Lojistik, gerek mikro gerekse makro boyutta birçok yönden değer yaratmakta ve ülkemize katkı sağlamaktadır. Bu çerçevede ulaştırma ve lojistik, bir yandan dünyada hızla gelişen bir endüstri halini alırken, diğer yandan bilimsel açıdan incelenen ve yükseköğretime kadar her düzeyde eğitimi verilen bir disiplin haline dönüşmüştür. Dolayısıyla, günümüzde ulaştırma ve lojistik denilince, her bir noktaya ve o noktadaki politik, ekonomik, coğrafi, çevresel koşullar ile gerek özel gerekse kamusal idari şartlara göre değişen, ulaştırma ve lojistik endüstrisi ile ilgili doğrudan ve dolaylı ilişkileri, oluşumları ve süreçleri inceleyen çok disiplinli bir bilim dalı akla gelmektedir.

Köklü geçmiş

1999 yılında, ulaştırma ve lojistik sektöründeki sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle ülkemizde lojistik eğitimi veren ilk kurum olarak kurulan İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu, 5 Haziran 2015 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yine Türkiye’nin ilk lojistik fakültesi olan Ulaştırma ve Lojistik Fakültesine dönüşmüştür. Kuruluşundan itibaren lojistik eğitiminin lokomotifi olmuş, kendisinden sonra Türkiye’de kurulan 180’in üzerinde önlisans, lisans ve lisansüstü programa model oluşturmuş köklü bir eğitim yuvasıdır. Teknolojik ve profesyonel yetkinliğe sahip, zengin ve güncel akademik bilgilerle donatılmış öğrenciler yetiştirmek ve uluslararası işletme kültürünü teşvik ederek coğrafi konumu gereği bir merkez olma özelliği gösteren ülkemize ve tüm dünyaya sürdürülebilir, yenilikçi, sorumlu ve faydacı çözümler sunmak yoluyla toplumsal gelişime öncülük etmek misyonu ile fakültemiz gelişmeye devam etmektedir. Bu gelişim ve dönüşüm sürecinde de asıl değerleri olan topluma saygı, dinamizm, girişimcilik, dürüstlük, verimlilik, insana, emeğe, bilgiye ve çevreye saygı, bilimsel etik kurallara mutlak uyum, alanında uzmanlık ve öncülük, tarafsızlık, ulaşılabilirlik, yasa ve yönetmeliklere bağlılık unsurlarını korumayı ilke edinmiştir.

Uluslararası akreditasyon

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi, Birleşmiş Milletler menşeili IRU (International Road Transport Union – Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği) akreditasyon sürecini tamamlayarak 16 Haziran 2014 tarihinde uluslararası akreditasyon almıştır. Böylece Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Türkiye’de lisans ve lisansüstü seviyede IRU tarafından akredite edilen ilk okul olma özelliğinin yanında, İstanbul Üniversitesi bünyesinde uluslararası akreditasyon alan iki okuldan biri olma özelliğine sahip olmuştur. İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi öğrencilerine kendi diplomalarının yanında verilecek olan IRU Academy CPC Diploması, onlara uluslararası geçerliliği olan bir Mesleki Yeterlilik Diploması kazandıracak, aralarında AB ülkeleri, ABD, Kanada ve Çin’in de bulunduğu IRU üyesi 75 ülkede akredite olarak çalışmalarına imkan sağlayacaktır.

Uluslararası değişim programları

Dünyanın önde gelen üniversiteleri ile nitelikli işbirlikleri geliştiren Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi şimdiye kadar Kühne Lojistik Üniversitesi başta olmak üzere 7 üniversite ile Erasmus+ değişim anlaşması imzalamıştır. Erasmus+ kapsamında uluslararası ilişki ağını genişletmeye yönelik görüşmeler devam etmektedir.
Sektör ile iç içe bir eğitim kurumu
Kuruluşundan itibaren sektör temsilcileri, bakanlıklar ve devlet kurumları ile süregelen ilişkiler öğrencilerimizin sektörle yakın ilişki içinde bulunmasının önünü açmakta, başta Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ve Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenler Derneği (UTİKAD) olmak üzere, sektörel kuruluşların işbirliği ile öğrencilerimize yaz dönemlerinde staj imkanı sunulmaktadır. Sektörün çatı kuruluşları olan UND ve UTİKAD ile ortak projeler geliştirme konusunda işbirliklerimiz devam etmektedir.

Güncel lojistik eğitimi

Deniz, kara, hava, raylı sistemler gibi tüm ulaştırma ve taşıma modları ile bütüncül lojistik yaklaşımıyla lojistik sektörüne yönetici yetiştirmek amacıyla eğitim programlarımız, çağın gereklerine göre ve Uluslararası Danışma Kurulumuzun da görüşleri alınarak güncellenmektedir. Bu kapsamda sektöre yönelik İngilizce derslerine ek olarak Çince I, Çince II, Rusça I, Rusça II, Sürdürülebilir ve Yeşil Lojistik, Enerji Lojistiği, Sağlık Lojistiği, Sosyal Medya Pazarlama ve İnsani Yardım Lojistiği gibi birçok popüler ders lisans ve lisansüstü programlarımızda yer almaktadır.

Fiziksel ve sosyal imkânlar

Toplam 6.500 m2 kapalı alana sahip olan fakülte binası; zemin katında 3 adet 120 kişilik, 1 adet 80 kişilik, 2 adet 60 kişilik dershane, 1 adet bilgi işlem (bilgisayar) dershanesi, yabancı dil sınıfları, konferans salonu, öğrenci bürosu, ayniyat, kütüphane ve kafeteryaya, birinci katta ise dekanlık ve idari ofislerle, öğretim üyesi odaları ve seminer salonlarına sahiptir. Arazinin büyüklüğü, geniş bir otopark ve açık hava dinlenme alanlarının da yerleşimine imkân sağlamakta, öğrenci ve öğretim üyelerimiz İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi’nin imkanlarından yararlanabilmektedir.

Türkiye’nin ilk ve tek lojistik fakültesine, lojistik eğitiminin geleceğini şekillendiren İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi’ne hoşgeldiniz.

Sevgi ve saygılarımla,

Prof. Dr. Abdullah OKUMUŞ
Dekan

30/06/2015
5456 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Avcılar Yerleşkesi
34320, Avcılar / İSTANBUL | Tel:+90 (212) 473 70 00
E-Mail: ulf@istanbul.edu.tr