i-Lab

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi inovatif ve girişimci öğrenci yetiştirmek, yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamak ve girişimci potansiyeli yüksek öğrencileri “melek yatırımcılar” ve sektör temsilcileriyle bir araya getirmek amacıyla İnovasyon ve Girişimcilik Laboratuvarı adını verdiği bir platform oluşturmuştur.

Fakültemiz Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ’ın direktörlüğünü üstlendiği laboratuvar, projenin stratejik ortaklarından birisi olan Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ile eşgüdüm halinde çalışmaktadır.

Harvard Üniversitesi modeliyle 2014 yılının Mayıs Ayı’nda hayata geçirilen İnovasyon ve Girişimcilik Laboratuvarı sosyal bir laboratuvar olarak Fakültemizin 2. katında yer almaktadır. Laboratuvar, tüm İstanbul Üniversitesi öğrencilerine ve öğretim elemanlarına açık olmakla birlikte tedarik zinciri yönetimi ile ulaştırma ve lojistik inovasyonunu öncelemektedir.

Laboratuvar aktiviteleri kapsamında, öğrencilerin küçük gruplar halinde yeni fikirleri tartışmaları, kuluçka aşamalarını gözlemlemeleri, iş planlarını geliştirmeleri, sektör temsilcileriyle birlikte müzakereler yapılabilmeleri sağlanmaktadır. Diğer taraftan, sektörde inovatif ve girişimci yönleriyle öne çıkmış kişilerin tüm öğrencilere açık seminerler aracılığıyla deneyimlerini paylaşmaları planlanmaktadır. Çeşitli çalıştaylar düzenlenerek hem öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimizin, hem de kamu ve özel sektör temsilcilerinin ortak inovasyon ve girişimcilik zeminini paylaşmaları sağlanacaktır.

İnovasyon ve Girişimcilik Laboratuvarı’nın diğer bir misyonu da fakülte, üniversite ve yükseköğretim yönetimi konusunda inovasyon ve girişimci fikirlerin tartışılıp geliştirilmesi ve önerilmesi biçimindedir.

01/12/2014
3278 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Avcılar Yerleşkesi
34320, Avcılar / İSTANBUL | Tel:+90 (212) 473 70 00
E-Mail: ulf@istanbul.edu.tr