Mevzuat

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu’nda öğrenim gören ya da öğrenim görmeye aday öğrencilerin aşağıda yer alan yönetmelik ve yönergeler hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir. Yönetmelik ve yönergelere erişebilmek için üzerine tıklamanız yeterlidir.

İstanbul Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi

Öğrenci Yurtları Yönergesi

İstanbul Üniversitesi Çift Anadal Yönergesi

İstanbul Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi

Öğrenci Sağlık İşleri ve Hastalık Raporları Yönetmeliği

Öğrenci Disiplin Ceza İşleri Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

İstanbul Üniversitesi Ön Lisans – Lisans Not Dönüşüm Tablosu

İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Not Dönüşüm Tablosu

12/03/2013
3128 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Avcılar Yerleşkesi
34320, Avcılar / İSTANBUL | Tel:+90 (212) 473 70 00
E-Mail: ulf@istanbul.edu.tr