Staj

Staj

Fakültemizde lisans eğitimini sürdüren her öğrencinin mevcut ders yüküne ek olarak mezun olabilmek için iki alternatifi mevcuttur:

  1. VI. Yarıyılın sonundan başlayarak VIII. Yarıyıl sonu da dâhil olmak üzere yaz döneminde en az 20 iş günü (4 haftalık) staj yapmaları ya da Staj yapmayacak olan öğrencilerin bitirme tezi hazırlamaları.
  2. Söz konusu stajı yapabileceğiniz bir işletme bulmanız durumunda, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca, sigortalı olarak sizlerin sigorta başlangıçları, sona ermeleri ve bildirim yükümlülüğü ile ilgili gerekler Üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.

Zorunlu Staj Başvuru Formu’na erişmek için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız.

Zorunlu Staj Formu

Zorunlu Staj Formu EK 1 Staj SGK Formu

Staj raporunuzun hazırlanmasına yönelik düzenlemeler için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız.

Staj Raporu Hazırlanmasına Yönelik Düzenlemeler

Staj katkı payı ve değerleme formuna erişmek için aşağıdaki bağlantıları tıklayınız.

Staj Katkı Payı Formu

Staj Değerleme Formu

Öğrenci staj dosyasına erişmek için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız.

Öğrenci Staj Dosyası

 

12/03/2013
9020 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Avcılar Yerleşkesi
34320, Avcılar / İSTANBUL | Tel:+90 (212) 473 70 00
E-Mail: ulf@istanbul.edu.tr