Değerler

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi aşağıdaki değerleri benimsemiştir:

 • Sürekli yenilik / değişim,
 • Topluma saygı,
 • Çalışanların kişisel gelişimlerini sınırsız teşvik,
 • Dinamizm,
 • Girişimcilik,
 • Takım çalışması,
 • Dürüstlük,
 • Çalışkan ve özverili olmak,
 • Dakiklik ve disiplin,
 • Güleryüzlü iletişim,
 • Verimlilik,
 • İnsana, emeğe, bilgiye ve çevreye saygı,
 • Nesnel ve saydam değerlendirme,
 • Kaynakların kullanımında verimliliğe öncelik,
 • Hesap verilebilirlik ve katılımcı yönetim anlayışı (yönetişim),
 • Özgür araştırma ortamı,
 • Bilimsel etik kurallara mutlak uyum,
 • Alanında uzmanlık ve öncülük,
 • Tarafsızlık,
 • Ulaşılabilirlik,
 • Yasa ve yönetmeliklere bağlılık.
06/03/2013
2472 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Avcılar Yerleşkesi
34320, Avcılar / İSTANBUL | Tel:+90 (212) 473 70 00
E-Mail: ulf@istanbul.edu.tr